hero

Investerare

Plejd AB är ett börsnoterat bolag på Spotlight Next. På den här sidan kan du hitta mer information för våra ägare och investerare. Vill du kontakta oss angående aktie- eller ägarefrågor så kan du maila investor@plejd.com

Kommande händelser

2024-04-02

Årsredovisning 2023

2024-04-18

Delårsrapport kvartal ett 2024

2024-04-23

Årsstämma 2024

2024-07-12

Halvårsrapport 2024

2024-10-17

Delårsrapport kvartal tre 2024

2025-02-07

Bokslutskommuniké 2024

Babak Esfahani

CEOFödd: 1982

Medgrundare och verkställande direktör, anställd i bolaget sedan 2010.

Aktieinnehav i Plejd
400 000 aktier

Linda Kjellberg

CFOFödd: 1981

Ekonomichef i bolaget sedan 2019, anställd i bolaget sedan 2016 med ansvar för ekonomi.

Aktieinnehav i Plejd
10 930 aktier
9 000 teckningsoptioner

Mikael Blixman

COOFödd: 1985

Operativ chef i bolaget sedan 2019, anställd i bolaget sedan 2018 med ansvar för inköp och produktion.

Aktieinnehav i Plejd
1 040 aktier
15 000 teckningsoptioner

Gustav Josefsson

CTOFödd: 1985

Teknisk chef i bolaget sedan 2018, medgrundare av Pluspole som ingår i Plejd-koncernen som helägt dotterbolag.

Aktieinnehav i Plejd
337 342 aktier

Iman Habib

CHROFödd: 1980

Personalchef i bolaget sedan 2018, medgrundare av Pluspole som ingår i Plejd-koncernen som helägt dotterbolag.

Aktieinnehav i Plejd
322 121 aktier
7 500 teckningsoptioner

Rikard Sköldin

CSOFödd: 1983

Säljchef i bolaget sedan 2019, anställd i bolaget som säljare sedan 2016.

Aktieinnehav i Plejd
2 088 aktier
10 000 teckningsoptioner